Küpsisepoliitika ja sätted

Kuidas UAB Autobrava motors (edaspidi: ettevõte) küpsiseid kasutab?

www.autobravastore.com küpsiste kogutud informatsioon võimaldab tagada kasutajatele võimaluse mugavamalt lehitseda, esitada atraktiivseid pakkumisi, kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada, analüüsida tendentse ning täiustada veebilehte, klienditeenindust ja ettevõtte osutatavaid teenuseid.

Küpsiste liigid

Möödapääsmatud küpsised
Neid küpsiseid kasutame oma külastajate puhul. Püüame pakkuda lihtsat ja uuenduslikku kodulehte, mis kohandub automaatselt nende vajaduste ja soovide järgi. Selleks kasutame tehnilisi küpsiseid, mis aitavad teile meie kodulehte kuvada, selle funktsionaalsuse tagada, kasutajakonto luua, sisse logida ja muud moodi funktsionaalsuse järgi töödelda. Need tehnilised küpsised on meie kodulehe kohaseks funktsioneerimiseks möödapääsmatud.

Funktsionaalsed küpsised
Neid küpsiseid kasutame selleks, et jätta meelde teie eelistused ning aidata meie kodulehte efektiivselt kasutada, näiteks need küpsised jätavad meelde teie eelistatava keele, otsingud ja varem vaadatud teenused/tooted. Me võime neid küpsiseid kasutada ka teie registreerimisinfo meeldejätmiseks, et teil ei oleks iga kord meie kodulehte külastades vaja uuesti sisselogimisandmeid sisestada. Funktsionaalsed küpsised ei ole kodulehe tööks hädavajalikud, kuid need lisavad funktsionaalsust ja muudavad ettevõtte kodulehe kasutamiskogemuse paremaks.

Statistikaküpsised
Me kasutame statistikaküpsiseid, et saada ülevaadet selle kohta, kuidas meie külastajad ettevõtte kodulehte kasutavad. Sellisel viisil saame oma kodulehte optimeerida ja parandada, mõista reklaami ja kommunikatsiooni tõhusust ning tagada, et oleme ikka veel huvitavad ja päevakohased. Me saame koguda andmeid teie vaadatud veebilehtede kohta, millistelt lehtedelt olete saabunud, samuti informatsiooni kuupäeva ja kellaaja kohta. See tähendab samuti, et võime kasutada informatsiooni teie kohta, sealhulgas seda, kuidas te kasutate ettevõtte kodulehte (näiteks külastussagedus, klikkide arv teatud lehel, kasutatud otsingusõnad jms). Oma reklaamikampaaniate osana võime kasutada analüütilisi küpsiseid, et saada teada, kuidas kasutajad lehitsevad meie kodulehte pärast seda, kui neile kuvatakse internetis reklaam. See võib hõlmata ka reklaami kolmandate osapoolte kodulehtedel.

Reklaamküpsised
Siia kuuluvad meie ja kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutame selleks, et näidata enda ja teistel kodulehtedel isikustatud reklaami. Seda nimetatakse „kordusturunduseks“, mis põhineb lehitsemistoimingutel, näiteks teie otsitud, vaadatud toodetel/teenustel.

Klassifitseerimata küpsised
Tegu on küpsistega, mille klassifitseerime koos eri küpsisepakkujatega.

Mis on küpsised?

Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille interneti koduleht salvestab teie arvuti või mobiiliseadme lehitsejasse, kui te külastate kodulehte. Kodulehe järgmisel külastusel on võimalik seda faili lugeda, et koduleht tunneks teie arvuti või mobiiliseadme ära.

Küpsiste kogutud informatsioon võimaldab meil tagada teile võimaluse mugavamalt lehitseda, esitada teile atraktiivseid pakkumisi, kodulehe kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada, analüüsida tendentse ning täiustada kodulehte, klienditeenindust ja ettevõtte osutatavaid teenuseid.

Ühtlasi kasutatakse küpsiseid eesmärgiga registreerida, kas te nõustute sellega, et ettevõtte kodulehel kasutatakse küpsiseid (et seda ei küsitaks kodulehe igal külastuskorral). Kõik kasutatavad küpsised ja nende kirjeldused on nähtavad küpsiste ülevaates.

Andmed kasutatavate küpsiste kohta

Meie kodulehel on viiteid teiste isikute, ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et ettevõte ei vastuta seesuguste veebilehtede sisu ega nende kasutatavate privaatsuse tagamispõhimõtete eest. Niisiis kui klõpsate ettevõtte kodulehel viitele ja jõuate muudele kodulehtedele, peaksite nende privaatsuspoliitikaga eraldi tutvuma.

Kellel on juurdepääs teie andmetele?

Juurdepääs statistilistele andmetele ettevõtte kodulehe külastajate kohta on ettevõtte töötajatel, kes töötavad ettevõtte turundus- ja IT-üksustes ning kes vastutavad nende andmete analüüsi ja kodulehe täiustamise eest.

Juurdepääs tehnilistele kannetele võib olla ka ettevõtte partneritel, kes pakuvad ettevõtte veebilehe sisuhaldustööriistu.

Kõikide teiste meie partnerite ja nende privaatsuspoliitikaga saate tutvuda küpsiste tööriistajaotises „Küpsiste deklaratsioon“: ava küpsiste tööriist.

Kui kaua ettevõte teie andmeid säilitab?

Ettevõtted kasutavad kogutud andmeid analüüsiks kuni kolm aastat. Küpsised kehtivad olenevalt küpsise tüübist üldjuhul lühikest aega (ühe päeva, nädala või kuu), aga mõnel juhul võivad kehtida ka kuni kaks aastat. Küpsiste täpse kehtivusajaga saate tutvuda küpsiste tööriistajaotises „Küpsiste deklaratsioon“: ava küpsiste tööriist.

Kui olete andnud küpsiste kohta nõusoleku, saate oma nõusoleku tühistada, kui klõpsate sellel viitel (kui laadite kodulehe uuesti, näete, et nõusolek küpsiste kohta on tühistatud): TÜHISTA KÜPSISTE KOHTA ANTUD NÕUSOLEK (Nõusoleku saate tühistada ka küpsiste tööriistajaotises, eemaldades tähiselinnukesed ja kinnitades oma valiku)
Et küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta rohkem teada saada, külastage veebilehte www.allaboutcookies.org ja oma lehitseja abilehte.

Millised õigused teil on ja kuidas neid kasutada?

Teil on järgmised andmesubjekti õigused:

  • teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemise kohta;
  • saada informatsiooni, millistest allikatest ja millised isikuandmed on kogutud, millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid jagatakse ja on jagatud;
  • nõuda enda töödeldavate isikuandmete parandamist, kui andmed ei ole täpsed ja/või täielikud;
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist, kui töödeldakse liigseid isikuandmeid, kui te tühistate oma nõusoleku või selleks on muu piisav alus;
  • saada endaga seotud isikuandmed (mille te olete ettevõttele esitanud) süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis ning saata need andmed edasi teisele andmevaldajale või nõuda, et ettevõte saadaks need isikuandmed vahetult edasi teisele andmevaldajale, kui see on tehniliselt võimalik (õigus andmete ülekandmisele).

Kui kavatsete oma õiguseid realiseerida, võite ettevõttega ühendust võtta e-posti aadressil info@autobrava.lt. Juhime tähelepanu, et oma õiguste kasutamisel peate oma isiku kohaselt tõendama. Sellepärast peate ettevõttele palve esitamiseks tõendama oma isikut õigusaktides sätestatud korras elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad teid kohaselt identifitseerida.

Me ei tegele sellise profileerimisega, mis võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või teid olulisel määral mõjutada, kuid individualiseeritud turunduspakkumiste esitamisel võite olla liigitatud vastavasse kliendikategooriasse. Sellest lähtuvalt on teil õigus nõuda inimese sekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

Kui te olete andnud nõusoleku otseturundusteadete saamiseks, on teil õigus see nõusolek millal tahes tühistada, võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@autobrava.lt või klõpsates e-kirjas viitele, mis võimaldab otseturundusteadete saamisest loobuda.

Kui teil on isikuandmete töötlemise osas kahtlusi või kavatsete oma õiguseid kasutada, võite igal ajal ühendust võtta e-posti aadressil info@autobrava.lt. Informatsiooni jagatakse küll tasuta, aga kui teie saadetavad palved on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed (ennekõike nende korduva sisu pärast), on meil õigus võtta põhjendatud tasu, võttes arvesse informatsiooni esitamise või palutavate teadete või toimingute administreerimise kulusid, või keelduda seesuguse palve peale tegutsemast.

Kui arvate, et me ei töötle teie andmeid kohaselt või ei vii teie õiguseid ellu, on teil võimalik esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (ada@ada.lt), kuid pidage meeles, et me oleme alati valmis lahendama kõik lahkhelid koos teiega.